Copyright © 2014 WSB

Polityka jakości

    Mamy świadomość, że zadowolenie klienta jest podstawowym warunkiem skutecznego funkcjonowania oraz dalszego rozwoju Spółki Węgliki Spiekane BAILDONIT. Naszym celem jest rozpoznawanie i spełnianie wymagań i oczekiwań klientów - nabywców wyrobów z węglików spiekanych, ciągadeł, narzędzi specjalnych, narzędzi lutowanych zbrojonych węglikami spiekanymi i pałeczek do napawania utwardzającego. Realizacja tego celu to produkcja i sprzedaż wyrobów o wysokiej, powtarzalnej jakości, w uzgodnionym czasie i po zaakceptowanych cenach, zadowalających klientów, a równocześnie pozwalających na osiągnięcie rentowności  satysfakcjonującej właścicieli i pracowników firmy. Narzędziem, przy pomocy którego pragniemy osiągnąć ten cel jest wdrożenie i utrzymywanie systemu zarządzania jakością oraz ciągłe doskonalenie jego skuteczności poprzez:

  • zaangażowanie w sprawy jakości personelu o niezbędnych kompetencjach i podnoszenie jego kwalifikacji poprzez realizację planowanych i ocenianych szkoleń
  • systematyczną analizę przepisów prawnych odnoszących się do działalności spółki i konsekwentne ich stosowanie
  • stałe doskonalenie produktów i technologii poprzez projektowanie nowych wyrobów oraz dokonywanie zakupów inwestycyjnych rozszerzających możliwości produkcyjne firmy pod kątem możliwości wykonywania wyrobów wyżej przetworzonych    
  • korzystanie ze sprawdzonych dostawców surowców i usług, którzy spełniają wymagania jakościowe spółki, a w konsekwencji wymagania klientów
  • realizowanie w ramach procesów funkcjonujących w spółce celów dotyczących jakości
  • monitorowanie, analizowanie danych i wdrażanie niezbędnych działań korygujących i zapobiegawczych w celu poprawiania poziomu zadowolenia klienta


Katowice kwiecień 2012r

Prezes Zarządu

mgr inż. Zdzisław Dorochowicz

 

tuv pl