Polityka jakości

    Zadowolenie i pełna satysfakcja klienta realizowana poprzez produkcję i sprzedaż najwyższej jakości wyrobów z węglików spiekanych jest podstawowym warunkiem skutecznego funkcjonowania oraz dalszego rozwoju Spółki Węgliki Spiekane BAILDONIT.

    Planując realizację naszej działalności, bierzemy pod uwagę zasoby (ludzkie, finansowe, rzeczowe, informacyjne, intelektualne, i inne) oraz czynniki zewnętrzne i wewnętrzne istotne dla celów i kierunków strategicznych naszej Spółki, a także potrzeby i oczekiwania wszystkich stron zainteresowanych, z uwzględnieniem określonych ryzyk i szans.

    Celem nadrzędnym z poszanowaniem mających zastosowanie przepisów prawnych jest produkcja i sprzedaż wyrobów o wysokiej, powtarzalnej jakości, w uzgodnionym czasie i po zaakceptowanych cenach, zadowalających klientów, a równocześnie pozwalających na osiągnięcie rentowności  satysfakcjonującej właścicieli i pracowników firmy.

    Narzędziem, przy pomocy którego pragniemy osiągnąć ten cel jest  utrzymywanie i rozwój   systemu zarządzania jakością oraz ciągłe doskonalenie jego skuteczności poprzez:

Katowice, kwiecień 2019r.                                

Prezes Zarządu

Henryk Kobyszewski

 

 

tuv pl