Laboratorium Chemiczno - Analityczne

    Posiadamy specjalistyczne Laboratoria pracujące zgodnie z systemem zarządzania jakością i spełniające wymagania normy PN-EN ISO 9001:2009.

Laboratorium Chemiczno-Analityczne wykonuje:

Dysponujemy następującym sprzętem pomiarowo-badawczym:

 

Pomiary, badania i ocena zgodności z wymogami realizowane są w oparciu o obowiązujące normy krajowe i międzynarodowe jak i własne procedury badawcze.

Wystawiamy świadectwa analizy.